Sản phẩm

Mua ngay

Đặc sản Rau Sắn muối chua Phú Thọ, ăn một lần mê cả đời
75.000đ
Đặc sản Rau Sắn muối chua Phú Thọ, ăn một lần mê cả đời
Số lượng

Mua ngay

Tằm lá sắn, món ngon Đại bổ như Sâm
180.000đ
Tằm lá sắn, món ngon Đại bổ như Sâm
Số lượng
290.000đ
Mua ngay

Mua ngay

Cá Thính – Cá Chép
290.000đ
Cá Thính – Cá Chép
Số lượng
199.000đ
Mua ngay

Mua ngay

Cá Thính – Cá Mè
199.000đ
Cá Thính – Cá Mè
Số lượng

Mua ngay

Cá Thính – Cá Trôi Nhân
210.000đ
Cá Thính – Cá Trôi Nhân
Số lượng

Mua ngay

Cá Thính – Cá Trắm Cỏ
250.000đ
Cá Thính – Cá Trắm Cỏ
Số lượng

Mua ngay

Cá Thính – Cá Trắm Đen
395.000đ
Cá Thính – Cá Trắm Đen
Số lượng
260.000đ
Mua ngay

Mua ngay

Cá Thính – Cá Trôi
260.000đ
Cá Thính – Cá Trôi
Số lượng